Þessi grein birtist fyrir meira en ári.

Vinstri snúningur hjá VG – Vilja auðlegðaskatt og auðlindir í þjóðareign

Vinstri græn vilja banna skatta­skjól, inn­leiða auð­legða­skatt og koma bönd­um á fjöl­þjóða fyr­ir­tæki sem koma sér und­an skatt­greiðsl­um með klækj­a­brögð­um. Þá vill hreyf­ing­in ljúka end­ur­skoð­un stjórn­ar­skrár­inn­ar, taka fyr­ir einka­rekst­ur í ágóða­skyni þeg­ar kem­ur að heil­brigð­is­þjón­ustu og halda í skefj­um gróða­drif­inni hús­næð­is­upp­bygg­ingu verk­taka. Ell­efu stefn­ur og fjöldi álykt­ana voru sam­þykkt­ar á lands­þingi hreyf­ing­ar­inn­ar sem lauk í dag.

Vinstri snúningur hjá VG – Vilja auðlegðaskatt og auðlindir í þjóðareign

„Innleiða skal hóflegan auðlegðarskatt á eignir einstaklinga, að undanskildu íbúðarhúsnæði, og einnig þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt. Halda skal tekjuskatti eðlilega þrepaskiptum eins og nú er og ætti skattprósentan á ofurtekjur að vera umtalsvert hærri en á lægri tekjur og venjulegar launatekjur. Tryggja þarf aukið jafnræði með því að loka leiðum til að fela tekjur og einkaneyslu í einkahlutafélögum.“

Þetta segir í efnahagsmálastefnu sem samþykkt var á landsfundi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem fram fór í Hofi á Akureyri um helgina og lauk í dag.

Ellefu stefnur voru samþykktar á fundinum; stefnur um málefni hinsegin fólks, innflytjendur og fólk á flótta, menningu og listir, menntun fyrir okkur öll, landbúnað, matvælaframleiðslu, efnahagsmál, lýðræðislegt samfélag, orkumál, velferðarsamfélagið og málefni fatlaðs fólks.

Margt í þessum stefnum boðar róttækan viðsnúning frá stefnu ríkisstjórnarinnar sem Vinstri græn eru í forsvari fyrir en fylgið hefur hríðfallið af hreyfingunni frá því hún myndaði fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur með Vinstri grænum, Sjálfstæðisflokknum og Framsókn haustið 2017. Ríkisstjórnin mælist nú með minni stuðning meðal almennings en hún hefur nokkru sinni mælst með, einungis 42 prósent aðspurðra segjast styðja hana í nýjasta Þjóðarpúlsi Gallup.

Fyrir helgi var greint frá úrsögnum úr Vinstri grænum vegna óánægju með útlendingafrumvarp Jóns Gunnarssonar sem var samþykkt á miðvikudag en allir viðstaddir þingmenn Vinstri grænna greiddu atkvæði með frumvarpinu. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna, hefur sagt að þingmenn hreyfingarinnar hafi unnið af heilindum við frumvarpið og komið að mikilvægum breytingum í takt við stefnu flokksins.

Landsfundur samþykkti einnig stjórnmálaályktun þar sem er fjallað um aðgerðir gegn loftslagsvá, þjóðgarð, minjavernd, veiðigjöld, matvælaframleiðslu, sátt um orkuuppbyggingu, aðgerðir gegn verðbólgu, betri barnabætur og félagslegar lausnir á húsnæðismarkaði, betri leigumarkað, almannaþjónustu, bætt kjör öryrkja, íslenskukennsku, innflytjendaamál, umbætur í fiskeldi, fjölmiðla og upplýsingar, samskipti ríkis og sveitarfélaga, og aukin framlög til háskóla.

Endurskoðun stjórnarskrár og lægri kosningaaldur

Í nýsamþykktri efnahagsmálastefnu Vinstri grænna segir ennfremur að stórefla þurfi skattaeftirlit og skattrannsóknir til að stemma stigum við skattaundanskotum einstaklinga og fyrirtækja á kostnað velferðarsamfélagsins. „Nýtingu aflandsfélaga í skattaskjólum á að banna eða takmarka sem kostur er. Ísland á að leggja sitt lóð á vogarskálar í alþjóðlegri viðleitni til að koma böndum á fjölþjóðafyrirtæki og auðhringa sem koma sér undan eðlilegum skattgreiðslum með klækjabrögðum,“ segir þar.

Stefna um lýðræðislegt samfélag gerir ráð fyrir að Ríkisútvarpið skuli áfram vera öflugur fjölmiðill í almannaþágu, rekinn fyrir útvarpsgjald og sjálfsaflafé, kosningaaldur lækkaður í 16 ár og að framfylgja þurfi betur ákvæðum upplýsingalaga og auka aðgang fólks með aðgengilegum hætti að upplýsingum sem varða almannahagsmuni.

Þar segir enn fremur að ljúka skuli „heildstæðri endurskoðun stjórnarskrárinnar og breytingar á henni skulu tryggja lýðræði og mannréttindi á tímum mikilla samfélagsbreytinga“. Í stefnunni segir líka að ákvæði um auðlindir í þjóðareign sé grundvallaratriði við endurskoðun stjórnarskrárinnar, og endurskoða eigi kjördæmaskipan og vægi atkvæða.

Í stefnu um orkumál er meðal annars fjallað um nýtingu vindorku og segir að móta þurfi stefnu í þeim málum hið fyrsta. Þegar kemur að úthlutun takmarkaðra sameiginlegra gæða eins og virkjanaleyfa skuli fyrirtæki í almannaeigu hafa forgang. Þá eigi vindorkuver á landi aðeins heima á þegar röskuðum svæðum með tengingu við orkuinnviði sem eru í almannaeigu.

Ríkisstjórnin hefur ekki náð að stilla sig saman um hver stefna hennar eigi að vera í vindorkumálum. Í fyrrasumar var skipaður starfshópur sem átti að skila tillögum fyrir 1. febrúar 2023 en hann hefur enn ekki skilað niðurstöðum sínum.

„Greiður aðgangur að heilbrigðisþjónustu er meðal mikilvægustu réttinda einstaklinga og jafnframt hagur samfélagsins í heild. Þjónustan skal miða að bættum lífsgæðum og jöfnuði óháð efnahag, búsetu eða aðstæðum. Heilbrigðisþjónusta skal vera fjármögnuð með skattfé og starfrækt á opinberum grunni. Einkarekstur í ágóðaskyni á ekki heima í heilbrigðisþjónustu,“ segir í velferðarmálastefnu sem var samþykkt á landsþinginu.

Öruggt húsnæði

Þar segir einnig að biðlistum eftir greiningum og þjónustu við börn þurfa að styttast og fræðsla til umönnunaraðila þarf að vera tryggð. „Efla þarf frekar geðheilbrigðisþjónustu í nærsamfélaginu þar sem batahugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi. Samhliða eflingu þjónustunnar þarf að tryggja réttindi geðsjúkra, vinna gegn fordómum um geðsjúkdóma og hrinda í framkvæmd stefnumörkun í geðheilbrigðismálum. Mikilvægt er að auka áhrif notenda á þjónustuna á öllum stigum,“ segir í velferðarstefnunni.

Húsnæðismálin eru þar undir sömuleiðis og segir að það sé grundvallarþáttur í velferð einstaklinga og fjölskyldna að geta eignast öryggt heimili. „Sjálfbær og fjölbreyttur húsnæðismarkaður með félagslegri blöndun, sterkum innviðum og náttúrunni umlykjandi þarf að vera meginstef í allri uppbyggingu. Það á að hafna uppbyggingu húsnæðis út frá hagnaðarsjónarmiðum og koma böndum á síhækkandi húsnæðisverð og gróðadrifna uppbyggingu verktaka.“

Vinstri græn vilja lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og tryggja jöfn réttindi til sjálfstæðs lífs án aðgreiningar. Velferðarstefna hreyfingarinnar gerir ráð fyrir að fatlað fólk hafi val um húsnæði og geti ráðið með hverjum það býr, en ekki skilyrða rétt fatlaðs fólks til viðeigandi stuðningsþjónustu við tiltekið búsetuform.

Taka fólki fagnandi, óháð uppruna

Í stefnu um innflytjendur og fólk á flótta segir að VG telji að fjölbreytileiki sé styrkur hvers samfélags „og því á íslenskt samfélag að taka þeim fagnandi sem hingað koma, óháð uppruna þeirra eða þeim forsendum sem dvölin byggir á. Fólk sem sest að á Íslandi á að hafa sömu tækifæri og aðrir íbúar svo sem til atvinnuöryggis, húsnæðisöryggis og tryggrar heilbrigðisþjónustu. Réttlátt og öflugt samfélag nýtur hæfileika og þekkingar allra óháð uppruna. Þá væri mikill styrkur af aukinni þátttöku innflytjenda í stjórnmálum. Fordómar sem byggja á uppruna og trúarbrögðum verða ekki liðnir á Íslandi, né heldur orðræða og framkoma sem felur í sér hatur og tortryggni gagnvart innflytjendum. Við fögnum þeim áföngum sem nú þegar hafa náðst t.a.m. Móttökustöð flóttafólks og að heildarstefnumótun í málaflokknum sé farin af stað.“

Stefna í málefnum hinsegin fólks var einnig samþykkt. Vinstri græn leggja áherslu á að fólk eigi að njóta fullra réttinda í samfélaginu óháð því hvernig það skilgreinir sig. „Í mörgu hefur réttarstaða hinsegin fólks verið löguð og réttindi þess aukin en margt er enn óunnið. Gera þarf gangskör til að uppræta fordóma, útskúfun og ofbeldi í garð hinsegin fólks og það á að vera metnaðarmál að ráðast í kerfislegar og samfélagslegar breytingar sem bæta líf og tilveru þess. Vinstrihreyfingin – grænt framboð leggur höfuðáherslu á jafnræði fólks í millum og að vera í virku samtali við hinsegin samfélagið í þeirri vinnu.“

Hærri veiðigjöld

Viku fyrir landsfundinn birtu Vinstri græn drög að ályktunum sem lögð yrðu fyrir fundinn en þar á meðal var ályktun þar sem sagði að landsfundurinn legðist eindregið gegn frumvarpi dómsmálaráðherra til breytinga á útlendingalögunum. Undir þessi ályktunardrög rituðu nokkrir flokksfélagar sem sumir hverjir hafa sinnt trúnaðarstörfum fyrir flokkinn, og var því ekki um ályktun frá einni af fastanefndum flokksins að ræða. Þar sem útlendingafrumvarpið var samþykkt fyrir landsfundinn var ljóst að breytingar þyrfti að gera á þessum drögum.

Í þeirri ályktun um sem fundurinn samþykkti segir að lögð sé áhersla á mikilvægi heildarstefnumótunar í málefnum innflytjenda og áréttað að nýsamþykkt útlendingafrumvarp hvorki breyti né megi tefja þá vinnu.

„Finna þarf leiðir fyrir þau sem hingað flytja til að taka fullan þátt í samfélaginu og tækifæri til að blómstra á eigin forsendum. Efla þarf samstarf ríkis og sveitarfélaga enn frekar vegna þjónustu við innflytjendur og fólk á flótta eins og með samræmdri móttöku flóttafólks. Nauðsynlegt er að sveitarfélög um allt land taki þátt í samræmdri móttöku fólks á flótta og fái þannig nauðsynlegan stuðning. Þá fagnar fundurinn tillögum um lagabreytingar sem auka tækifæri fólks sem býr utan EES-svæðisins til að flytjast til Íslands með því að rýmka reglur um dvalarleyfi á grundvelli atvinnuþátttöku fyrir þann hóp. Fundurinn lýsir ánægju með að þjónusta við fólk með alþjóðlega vernd heyri nú undir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og telur ýmis jákvæð skref hafa verið stigin, til dæmis með einni móttökumiðstöð. Ljóst er að halda þarf áfram að endurskoða kerfið og tryggja að það standi betur undir auknum fjölda fólks á flótta,“ segir í ályktuninni.

Einnig var til að mynda ályktað um veiðigjöld og taldi fundurinn að stefnumótun matvælaráðherra, Svandísar Svavarsdóttur, undir formerkjum „Auðlindarinnar okkar“ vera stærstu skref í átt að aukinni sátt um sjávarútveg um langan tíma. „Fundurinn hvetur matvælaráðherra til að halda áfram að byggja stefnumótun á grundvelli sjónarmiða sjálfbærrar þróunar, vísinda og þekkingar. Þannig sé best komið til móts við þá djúpstæðu tilfinningu um óréttlæti sem ríkt hefur um fiskveiðistjórnun Íslendinga um áratugaskeið. Fundurinn ítrekar að svigrúm er til að hækka veiðigjöld á stærstu útgerðirnar miðað við þær ríkulegu arðgreiðslur sem þær greiða sér vegna nýtingar sameiginlegrar auðlindar.“

Í stjórnmálaályktun landsfundarins var einnig fagnað ýmsu sem bæri vott um málefnalegan árangur hreyfingarinnar í ríkisstjórn, svo sem stytting vinnuvikunnar, hærri barnabætur, ný jafnréttislög, bætt réttarstaða brotaþola og fjöldi friðlýsinga náttúruminja.

Kjósa
9
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.

Athugasemdir (19)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
 • ÁH
  Ásmundur Harðarson skrifaði
  "Vilja auðlegðarskatt og auðlindir í þjóðareign".

  Það væri fróðlegt að vita hvað þetta þýðir.
  Ætla þau að spyrja Bjarna hvort hann sé tilbúinn að taka þátt í þessu og þegar hann segir nei, sem allir vita að hann mun gera, þá heldur stjórnarsamstarfið áfram eins og ekkert hafi í skorist.
  Eða ætla þau að setja þetta sem skilyrði fyrir áframhaldandi stjórnarsamstarfi þannig að ríkisstjórnin mun falla.
  Hræddur er ég um að fyrri kosturinn verði fyrir valinu og þessar yfirlýsingar séu ekkert annað en marklaust hjal.
  0
 • Sigga Svanborgar skrifaði
  söluræða....
  1
 • Ingibjörg Ottesen skrifaði
  Of seint í rassinn gripið,ykkur er ekki treystandi.
  2
 • PH
  Pétur Hilmarsson skrifaði
  Það er lítið gert í langmest aðkallandi umhverfisvandanum, loftslagsvánni. Merkilegt að ekki sé talað um það eða að flokksmenn yfirgefi flokkinn þegar formaður og forsætisráðherrann er að rita bréf til Framkvæmdastjórnar ESB um að Ísland fái undanþágu til geta haldið áfram að menga út af flugi.
  2
 • Árni Guðnýar skrifaði
  Þetta á ekki að koma okkur á ávart ,þetta eru allt Millistéttar flokar og atkvæðin fara ekki út úr 5 flokknum .Og svo erum við lástéttin flokslaus nema fíflin sen kjósa 5 flokkin og stirkja auðvaldið í arðráninu á okkur.Og hvert fer Húsavíkur Alli eftir digga þjónustu við atvinurekendur verða verlaunin velborguð staði í fyskeldi?
  1
 • Omar Sigurjónsson skrifaði
  Það er ekki einu orði minnst á kosningaloforð þeirra um að bæta hag öryrkja og eldri borgara og þà sem verst hafa það í þjóðfélaginu, þessi hreyfing, VG er búin að vera.
  2
  • Þorvaldur Árnason skrifaði
   Það er rífandi gangur í vinnu að báðum þessum málaflokkum, en ráðherra VG hefur bara haft rúmt ár til þess. Vanda skal það sem lengi á að standa.
   -1
 • Jóhannes Ragnarsson skrifaði
  Það er nákvæmlega ekkert að marka þetta aumingja fólk í VG. Þau gerðu best með því láta sig hverfa á sem snyrtilegastan hátt inn í Framsóknarflokkinn, sem er hægriflokkur og verkfæri í höndum auðvaldsins, sem hefur aðeins eina hugsjón, ef hugsjón skyldi kalla, að vera í ríkissjón hvað sem það kostar og með hverjum sem er.
  5
  • Þorvaldur Árnason skrifaði
   Miðað við að vera aðeins með 15% kjörfygi og þrátt fyrir samstarfsflokkana kemur VG býsna mörgum af sínum stefnumálum fram. Lesið bara stjórnmálaályktun landsfundarins, þar eru nokkur þeirra mála nefnd. Vonandi eru ekki allir búnir að gleyma lengingu fæðingarorlofsins.
   -2
 • Þórarinn Björn Steingrímsson skrifaði
  Hún hefur logið og svikið áður. Oft.
  3
 • Edda Ögmundsdóttir skrifaði
  Það verður fróðlegt að sjá framhaldið.
  3
 • Sigurjón Pétur Guðmundsson skrifaði
  Ef eitthvað af þessu þó ekki væri nema eitt atriði yrði að veruleika þá sé ég ekki hvernig samvinna með sjöllunum verði í framhaldinu 🤔
  5
  • Þorvaldur Árnason skrifaði
   Lestu stjórnmálaályktun landsfundarins, svo þú vitir eitthvað um það sem þú ert að tala um.
   0
 • PB
  Páll Bragason skrifaði
  Verður spennandi að fylgjast með efndum þessara samykkta.
  3
 • Mikið grín, mikið gaman, Jóla hvað?
  4
 • Oskar Kettler skrifaði
  Hahahahahahahahaha

  Kanntu annan?
  5
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.

Mest lesið

Ráðherrum ítrekað bent á að gjöf Haraldar stæðist ekki skoðun
1
AfhjúpunDýr skyldi Haraldur allur

Ráð­herr­um ít­rek­að bent á að gjöf Har­ald­ar stæð­ist ekki skoð­un

Upp­lýs­ing­ar úr fjár­mála­ráðu­neyt­inu styðja ekki þá full­yrð­ingu Bjarna Bene­dikts­son­ar að ráðu­neyt­ið teldi rík­is­lög­reglu­stjóra hafa haft heim­ild til „út­færslu samn­inga“ sem sagð­ir eru gjafa­gjörn­ing­ar. Í ráðu­neyt­inu voru þvert á móti veru­leg­ar efa­semd­ir um að sam­komu­lag­ið stæð­ist. Ráðu­neyt­is­stjóri í dóms­mála­ráðu­neyt­inu og lög­reglu­stjór­ar töldu rétt að skoða hvort Har­ald­ur hefði brot­ið lög.
„Þetta snýst um að gera vel við börn“
3
Fréttir

„Þetta snýst um að gera vel við börn“

Alma Möller, land­lækn­ir seg­ir að fá­tækt erf­ist eins og áföll. Stjórn­völd og sam­fé­lag­ið allt þurfi að hjálp­ast að við að bæta að­stæð­ur þeirra sem minnst beri úr být­um. Sá hóp­ur glími frek­ar við lang­vinna sjúk­dóma sem geti dreg­ið veru­lega úr lífs­gæð­um og stytt líf þeirra. „Við þurf­um að horf­ast í augu við þetta og byrja á að huga að börn­un­um.“
Íslenska útrásin í bresku elliheimilin
6
Úttekt

Ís­lenska út­rás­in í bresku elli­heim­il­in

Fjár­festa­hóp­ur sem Kvika setti sam­an hef­ur á síð­ustu ár­um ver­ið eig­andi breskra elli­heim­ila. For­svars­menn elli­heim­il­is­ins hafa kom­ið hing­að til lands til að mæla fyr­ir auk­inni einka­væð­ingu í vel­ferð­ar­þjón­ustu á Ís­landi. Kvika sjálf, og þar með ís­lensk­ir líf­eyr­is­sjóð­ir, er hlut­hafi í elli­heim­il­un­um sem skil­uðu arð­semi um­fram vænt­ing­ar á síð­asta ári.
Hvað finnst forsetaframbjóðendunum um stríðið á Gaza?
8
FréttirForsetakosningar 2024

Hvað finnst for­setafram­bjóð­end­un­um um stríð­ið á Gaza?

Fé­lag­ið Ís­land-Palestína sendi for­setafram­bjóð­end­un­um bréf þar sem þeir voru spurð­ir út í af­stöðu þeirra til fram­göngu Ísra­els­hers á Gaza-svæð­inu. Þá voru fram­bjóð­end­urn­ir einnig beðn­ir um að svara því hvernig þeir sæju fyr­ir sér frjálsa Palestínu og hvort þeir muni beita sér fyr­ir frjálsri Palestínu nái þau kjöri.
Lára Guðrún Jóhönnudóttir
10
Pistill

Lára Guðrún Jóhönnudóttir

Þrílita Bom­b­an sem ann­ast sinn græna reit

Hún lif­ir líf­inu á eig­in for­send­um. Rútína er henn­ar ástartungu­mál og hún geng­ur um ver­öld­ina með sitt með­fædda sjálfs­traust. Eng­inn veit hvað hún er göm­ul í raun og veru þó ýms­ar kenn­ing­ar séu á kreiki. Hún þarf ekki vega­bréf og hef­ur eng­an kosn­inga­rétt. Hún býr við tals­vert áreiti vegna ein­stakr­ar feg­urð­ar og henn­ar lipru hreyf­ing­ar, sem eru ávallt með til­þrif­um,...

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Öryggisverðir gæta Bjarna – „Nokkuð góðir í að vera ósýnilegir“
4
Fréttir

Ör­ygg­is­verð­ir gæta Bjarna – „Nokk­uð góð­ir í að vera ósýni­leg­ir“

Bjarni Bene­dikts­son for­sæt­is­ráð­herra vill ekki kalla þá líf­verði, ör­ygg­is­verð­ina sem fylgja hon­um hvert fót­mál. „Þeir eru nokk­uð góð­ir í að vera ósýni­leg­ir þannig að ég geti sinnt mín­um störf­um,“ seg­ir hann. Áhættumat vegna ör­ygg­is ráð­herra rík­is­stjórn­ar Ís­lands er í sí­felldri end­ur­skoð­un, sam­kvæmt embætti rík­is­lög­reglu­stjóra.
Missti göngugetuna níu ára og missir „himnaríki“ ellefu ára
6
FréttirFlóttamenn

Missti göngu­get­una níu ára og miss­ir „himna­ríki“ ell­efu ára

Þó að lækn­ar telji mik­il­vægt að hinn ell­efu ára gamli Yaz­an, sem er með ágeng­an vöðvarýrn­un­ar­sjúk­dóm, haldi áfram í lækn­is­með­ferð tel­ur Kær­u­nefnd út­lend­inga­mála ekk­ert því til fyr­ir­stöðu að vísa hon­um til lands sem hann hef­ur sem stend­ur eng­in rétt­indi í. „Ég hef unn­ið við þetta í næst­um 8 ár og aldrei séð svona af­ger­andi lækn­is­vott­orð,“ seg­ir tals­mað­ur fjöl­skyld­unn­ar. Sex sam­tök og fjöl­marg­ir Ís­lend­ing­ar hafa mót­mælt fyr­ir­hug­aðri brott­vís­un.
Þórður Snær Júlíusson
7
Leiðari

Þórður Snær Júlíusson

Er það að gefa að minnsta kosti hálf­an millj­arð góð með­ferð op­in­bers fjár?

Fyrr­ver­andi rík­is­lög­reglu­stjóri með sterk flokk­spóli­tísk tengsl tók ákvörð­un um að gera vel við nána sam­starfs­menn sína rétt áð­ur en þeir fóru á eft­ir­laun og rétt áð­ur en hann þurfti að semja um starfs­lok. Kostn­að­ur­inn við þessa ákvörð­un er að minnsta kosti rúm­lega 500 millj­ón­ir króna og skatt­greið­end­ur bera hann. Tveir nú­ver­andi ráð­herr­ar voru kolrang­stæð­ir í yf­ir­lýs­ing­um sín­um um mál­ið að mati Hæsta­rétt­ar og nú­ver­andi dóms­mála­ráð­herra get­ur ekki feng­ið sig til að biðja um rann­sókn á því.
„Ótrúlega falleg framtíðarsýn“ að hlaupa með pabba sínum á níræðisaldri
9
ViðtalHlaupablaðið 2024

„Ótrú­lega fal­leg fram­tíð­ar­sýn“ að hlaupa með pabba sín­um á ní­ræðis­aldri

Rann­veig Haf­berg hélt að hún gæti aldrei byrj­að að hlaupa. Hún létt­ist um 38 kíló á einu og hálfu ári með breyttu mataræði og hleyp­ur vænt­an­lega sitt tí­unda of­ur­m­ara­þon á Lauga­veg­in­um í sum­ar. Ey­steinn Haf­berg, fað­ir henn­ar, byrj­aði að hlaupa um sjö­tugt eft­ir hjarta­áfall. Hann er orð­inn fræg fyr­ir­mynd í ís­lenska hlaupa­heim­in­um. Móð­ir henn­ar er líka byrj­uð að hlaupa. Og barna­börn­in.
Grátrana sást á Vestfjörðum
10
Fréttir

Grátr­ana sást á Vest­fjörð­um

Grátr­ana sást á túni vest­ur í Djúpi á Vest­fjörð­um. Um er ræða sjald­séð­an flæk­ings­fugl og þyk­ir það tíðund­um sæta að hann hafi sést á þess­um slóð­um en hing­að til hafa þeir að­eins fund­ist á Aust­ur­landi og á Norð-Aust­ur­landi. Fugl­inn varð á vegi hjón­anna Kristjáns Sig­ur­jóns­son­ar og Áslaug­ar Ótt­ars­dótt­ur sem náðu af smella af nokkr­um mynd­um af trön­unni áð­ur en hún flaug á brott.

Mest lesið í mánuðinum

Skólastjórinn hættir eftir áralanga óánægju foreldra
2
Fréttir

Skóla­stjór­inn hætt­ir eft­ir ára­langa óánægju for­eldra

Móð­ir á Kirkju­bæj­arklaustri ætl­ar að flytja með börn­in sín úr bæn­um þar sem hún tel­ur ástand­ið í Kirkju­bæj­ar­skóla óvið­un­andi. Son­ur henn­ar hef­ur lít­ið mætt í skól­ann í á ann­að ár eft­ir at­vik í skól­an­um sem for­eldr­arn­ir kærðu til lög­reglu. Mál­ið var lát­ið nið­ur falla. Skóla­stjór­inn er nú á för­um en sveit­ar­stjór­inn seg­ir það „eng­um ein­um að kenna þeg­ar tveir deila“.
Rúlletta Róberts og vitnisburðir starfsfólks: „Þetta er bara rosalega mikið álag“
3
ÚttektRóbert Wessman, Alvogen og Alvotech

Rúll­etta Ró­berts og vitn­is­burð­ir starfs­fólks: „Þetta er bara rosa­lega mik­ið álag“

Starfs­menn Al­votech lýsa vinnu­álag­inu sem ómann­eskju­legu og hafa leit­að til stétt­ar­fé­laga út af ógreiddri yf­ir­vinnu og fleiri mál­um. Vinnu­að­stæð­urn­ar hafa ver­ið svona út af því að Al­votech hef­ur unn­ið að því að fá mark­aðs­leyfi fyr­ir sam­heita­lyf Humira í Banda­ríkj­un­um. Fyr­ir­tæk­ið hef­ur veðj­að öllu á þetta lyf en sala á því hef­ur dreg­ist sam­an og sam­heita­lyfj­um þess hef­ur alls ekki geng­ið eins vel í Banda­ríkj­un­um og reikn­að var með.
Fékk ekki að segja bless við eiginmann sinn
5
Fréttir

Fékk ekki að segja bless við eig­in­mann sinn

Sara Sig­ur­björg Guð­munds­dótt­ir, eig­in­kona Precious Fel­ix Tani­mola sem var send­ur úr landi til Níg­er­íu í nótt, seg­ist ekki hafa feng­ið að kveðja hann: „Sím­inn var tek­inn af hon­um og ég fékk ekki að segja bless.“ Precious flúði til Ís­lands frá Úkraínu vegna stríðs­ins. Hon­um hafði ári áð­ur ver­ið boð­ið að spila þar fót­bolta með úkraínsku fé­lagsliði.
Ákveðið að saksækja þrjá í Lindsor-málinu rúmum 15 árum síðar
9
Skýring

Ákveð­ið að sak­sækja þrjá í Lindsor-mál­inu rúm­um 15 ár­um síð­ar

Sama dag og Geir H. Haar­de flutti ræðu til þjóð­ar­inn­ar þar sem hann bað guð um að blessa Ís­land veitti Kaupþing af­l­ands­fé­lagi lán sem not­að var til að kaupa verð­lít­il skulda­bréf af starfs­mönn­um og vild­ar­við­skipta­vini bank­ans. Nú, 15 og hálfu ári eft­ir að lán­ið var veitt, stend­ur til að sak­sækja þrjá ein­stak­linga í Lúx­em­borg vegna þess.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Mest lesið undanfarið ár