Þessi grein birtist fyrir rúmlega 6 mánuðum.

Ekki mátti horfa í augun á börnunum

Ekk­ert knús. Eng­in leik­föng. Börn í rúm­um að rugga sér fram og til baka og slá höfð­inu í riml­ana. Starfs­fólk í hvít­um slopp­um með börn í vögg­um og grát­andi for­eldra hand­an glers. Hundruð barna sem dvöldu á vöggu­stof­um Reykja­vík­ur sættu illri með­ferð. Hér segja fyrr­ver­andi starfs­menn frá reynslu sinni.

Ekki mátti horfa í augun á börnunum
Vöggustofurnar Í fjölmiðlum birtust um og eftir miðja síðustu öld stundum myndir frá starfsemi vöggustofanna. Á þeim mátti sjá börnin í fangi starfsstúlkna en þær lýsa því margar nú, áratugum síðar, að þeim hafi verið bannað að gefa sig að börnunum. Þær ættu að hafa þau sem minnst í fanginu.

Ekki mátti taka börnin upp og hugga þau. Ekki mátti horfa í augun á börnunum þegar þeim var gefið að borða og það mátti alls ekki leika við þau. Rík áhersla var á að starfsmenn mynduðu ekki augnsamband því það myndi valda börnunum svo mikilli sorg. Ekki mátti heldur taka sængina af börnunum í heimsóknartíma og starfsstúlkum sagt að snúa baki í mæðurnar. 

Þannig lýsir kona sem starfaði á Vöggustofunni Hlíðarenda í upphafi sjöunda áratugar síðustu aldar umgengnisreglum við börnin sem þar dvöldu. Hún er ein fjölmargra fyrrverandi starfsmanna sem vöggustofunefndin svokallaða tók viðtöl við vegna rannsóknar sinnar á starfsemi vöggustofa í Reykjavík. Rannsóknartímabilið nær yfir um aldarfjórðung, allt frá stofnun Vöggustofunnar Hlíðarenda árið 1949 til ársins 1973. Á miðju tímabili þessu, árið 1963, var Vöggustofa Thorvaldsensfélagsins stofnuð.

1.083 börn dvöldu á vöggustofunum á þessum tíma. Flest þeirra komu þangað á fyrsta ári, sum beint af fæðingardeildinni. Það barn sem dvaldi styst var þar í tvo daga. Það sem dvaldi þar lengst var þar í tæp fimm ár.

Margvíslegar ástæður voru fyrir því að börn voru vistuð á vöggustofum sem var úrræði á vegum barnaverndarnefndar. Veikindi foreldra eða systkina var ein ástæða, óregla sögð önnur. Þá var fátækt nefnd í vistunarskýrslum barnanna þrátt fyrir að samkvæmt þágildandi barnaverndarlögum væri fortakslaust bann við að taka börn af heimilum eingöngu vegna örbirgðar foreldra. Þvert á móti bar barnaverndarnefndum skylda til að aðstoða foreldra og ráða bót á bágbornum fjárhag þeirra. Húsnæðis- og dagvistunarvandi var útbreiddur og einstæðar mæður áttu sumar hverjar engin úrræði önnur en að samþykkja vistun barna sinna á vöggustofum.

Skýrsla vöggustofunefndarinnar, sem sett var á laggirnar í fyrra, var kynnt í gær. Er niðurstaða umfangsmikillar rannsóknar hennar sú að börn hafi sætt illri meðferð á Vöggustofunni Hlíðarenda á tímabilum yfir árin 1949 til 1963. Þá hafi börn í ýmsum tilvikum einnig sætt illri meðferð á Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins á tímabilum frá 1963 til 1967.

Ræddu við á fjórða tug fyrrverandi starfsmanna

Þar sem sextíu ár eru liðin frá því að starfsemi Vöggustofunnar Hlíðarenda lauk tókst nefndinni einungis að ræða við sex fyrrverandi starfsmenn sem höfðu heilsu til. Hins vegar voru teknar skýrslur af 27 einstaklingum sem störfuðu á Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins.

Unnið var á vöktum. Flestar voru að störfum á daginn og stundum aðeins ein yfir nóttina. 

Reynsla þessa fyrrverandi starfsfólks er misjöfn. Sumum reyndist hún þungbær en öðrum ekki. Yfirleitt var starfsfólkið mjög ungt, oft undir tvítugu, og staldraði oft ekki lengi við. Þá er reynsla fólksins mjög misjöfn eftir því hver gegndi starfi forstöðukonu. 

Sögur starfsfólksins

Kona sem starfaði á Vöggustofunni Hlíðarenda árið 1954:

Allt starfið var í mjög föstum skorðum og frekar tilbreytingarsnautt. Börnin fengu nóg að borða en að jafnaði voru þau mötuð og látin snemma í rúmið.


Kona sem starfaði á Hlíðarenda 1958, þá 17 ára gömul:

Það var sérstaklega erfið lífsreynsla að verða vitni að því að mæður sem áttu börn á Hlíðarenda hafi einungis mátt sjá þau í gegnum rúðu. Mæðurnar stóðu við rúðuna og grétu þar sem þær fengu hvorki að snerta börnin sín né halda á þeim.

Lítill tími gafst í starfinu til að tengjast ákveðnum börnum sérstaklega, þar sem verkin sem sinna þurfti voru mörg.

Hún man ekki eftir neinum leikföngum. Ekkert var á veggjum vöggustofunnar, umhverfið var „steriliserað og allt hvítt“ og starfsstúlkur klæddust hvítum sloppum.


Kona sem starfaði á Hlíðarenda árið 1962:

Börnin fengu pela á morgnana og þá mátti ekki halda á þeim heldur aðeins setja bleiu undir pelann svo þau gætu sogið. Starfsstúlkur máttu einungis skipta á börnunum á ákveðnum tímum en þess á milli máttu þær ekki skipta sér af þeim heldur aðeins láta þau liggja í rúminu. Börnin grétu fyrstu dagana og vikurnar eftir að þau komu en starfsfólk mátti ekki taka þau upp og hugga.

Á heimsóknartímum foreldra var hleypt inn í hollum. Foreldrar horfðu á barn sitt í gegnum gler en barnið var í vöggunni. Starfsfólk mátti alls ekki taka þau upp og ekki hugga ef þau grétu. Sum börnin voru aldrei heimsótt en önnur fengu heimsókn alla sunnudaga.

Henni er minnisstætt að ein móðir kom í hvern einasta heimsóknartíma og stóð grátandi við gluggann allan þann tíma sem hún mátti vera. 


Kona sem var í starfsnámi á Hlíðarenda árin 1962 og 1963:

Starfskonum var sagt að vera helst ekki með börnin mikið í fanginu. Ef þær tengdust ákveðnum börnum og vildu hlúa að þeim og knúsa var það bannað. Var sú ástæða gefin að erfiðara yrði fyrir börnin að fara aftur til foreldranna ef þau fengju hlýju starfsstúlkna.

Hún var í námi í Fóstruskólanum og nemendurnir ræddu sín á milli hversu gríðarlega ólík starfsemi vöggustofa og leikskóla væri. Á vöggustofunni var „allt svo lokað og eins og fangelsi“.

Sjálfri var henni boðin vist fyrir barn sitt á vöggustofunni þar sem hún var einstæð og í húsnæðisvandræðum. Hún afþakkaði boðið enda gat hún ekki hugsað sér að hafa barnið þarna, þrátt fyrir vandræði sín.


Kona sem vann á Hlíðarenda 1963:

Á Hlíðarenda var „þröngt, dimmt og hræðilegt að koma, pissulykt af börnunum, vond lykt almennt.“


Kona sem var í starfsþjálfun á Hlíðarenda 1963:

Vöggustofan var rekin eins og spítali. Stofa yngstu barnanna var eins og fæðingardeild. Í næstu stofu voru einungis hvít rimlarúm. Ekkert annað var þar inni, engin leikföng og ekkert á hvítum veggjunum. Hún fékk þær leiðbeiningar að ekki mætti halda á börnunum þegar þeim væri gefinn peli. Ástæðan var sýklahræðsla forstöðukonunnar. Milli þess sem skipt var á börnum og þeim gefinn peli voru starfsstúlkurnar að pússa glerið því stöðugt þurfti að sótthreinsa.

Hún og fleiri nemar Fóstruskólans vöktu athygli kennara sinna á aðbúnaði barnanna. Nemarnir tóku sig svo saman og keyptu og bjuggu til leikföng og fengu myndir eftir Mugg um Dimmalimm til að skreyta veggi. Ári síðar mætti hún aftur til starfa og var brugðið að sjá leikföngin geymd uppi í hillu. Myndir Muggs höfðu verið hengdar fram á gang en ekki þar sem börnin dvöldu í húsinu.


Kona sem vann á vöggustofu árið 1964:

Hún leit ekki mjög gagnrýnum augum á starfsemi vöggustofunnar á meðan hún starfaði þar. En eftir að starfa síðar á leikskóla hafi hún gert sér grein fyrir því að umhverfi vöggustofunnar var mjög  „sterílíserað“. Börnin fengu ekki mikla örvun og það skorti á tilfinningaleg tengsl.


Kona sem starfaði á vöggustofu árið 1964:

Námsdvölin á vöggustofunni var hræðileg reynsla. Ekki mátti sinna börnunum nema samkvæmt ákveðnu skipulagi. Börnin fengu t.d. pela á 4 tíma fresti. Þegar hún kom til starfa rétti forstöðukonan henni 6 vikna barn og sagt henni að baða það á 5 mínútum.

Eldri börnin voru mötuð án þess að það væri augnsamband. Maturinn var maukaður og lýsi hellt út á hann. 

Börnin lágu að miklu leyti í rúmum sínum og hættu að gera kröfur á fólk í kringum sig. Aðstandendur máttu aðeins sjá börnin í gegnum gler. Hún man sérstaklega eftir einni móður sem fór burtu hágrátandi vegna þessa.

Miklir fordómar voru í samfélaginu gagnvart sumum foreldrum barna á vöggustofunni og almennt var ekki litið á það sem svo að fólk sem missteig sig í lífinu ætti skilið annað tækifæri. 


Kona sem var starfsnemi á vöggustofu Thorvaldsensfélagsins árið 1964:

Þegar hún og aðrar námsstúlkur úr Fóstruskólanum komu í starfsnámið neituðu þær að klæðast hvítum sloppum. Þær þurftu að klæðast sloppum en þeir máttu vera rauðir. Almennt var mikil hreinlætisárátta. Mata átti börnin aftan frá til að koma í veg fyrir tengingu við börnin. 


Kona sem starfaði á vöggustofu í 4 mánuði árið 1965:

Hún hefur tekið nærri sér gagnrýni á vöggustofurnar. Umræðan hafi verið ósanngjörn. Ekki sé rétt að börnin hafi alltaf verið í rúmunum. Börnin hafi verið höfð í fanginu þegar þeim var gefinn peli. Ekki sé rétt að foreldrar hafi bara mátt sjá börnin í gegnum gler.


Kona sem starfaði á vöggustofunni 1966-1968:

Börnin fóru aldrei út. Vel var séð um alla næringu en maturinn allur stappaður sem var óheppilegt fyrir börn sem voru að nálgast tveggja ára aldur. Börnin hafi fengið hafragraut í morgunmat, kássu í hádegismat, mjólk í kaffitímanum með brauði út í. Kvöldmaturinn var yfirleitt einhver hræringur.

Milli matmálstíma var skipt á öllum börnunum og þau sett á koppa, stundum helst til lengi. Pelar barnanna voru almennt settir upp í rúm til þeirra en börn ekki tekin í fangið þegar þeim var gefið. Starfsstúlkur voru allar í hvítum sloppum en ef þær fóru í venjulegum fötum inn á deild urðu börnin hrædd þar sem þau voru orðin svo vön sloppunum.


Kona sem var í starfsþjálfun á vöggustofunni 1967:

Börnunum var gefinn morgunmatur á meðan þau sátu á koppunum. Sumar starfsstúlkur tóku börnin upp en ekki allar. Klukkan 5 um daginn voru börnin  klædd í galla sem voru bundnir að aftan svo þau kæmust ekki úr þeim. Síðan voru þau sett aftur í rúmin.

Hún segist aldrei gleyma þessum tíma. Fólk hafi vitað að það ætti að halda á börnum og örva þau. Vöggustofan hafi hins vegar verið rekin eins og sjúkrahús.


Kona sem vann á vöggustofunni 1967-1968:

Mikið breyttist þegar Ragnheiður Jónsdóttir tók við starfi forstöðukonu árið 1967. Auður Jónsdóttir sem áður gegndi starfinu hætti og sömuleiðis móðir hennar. Ragnheiður gaf starfskonum fyrirmæli um að sitja með börnin þegar þeim væri gefinn peli. Hún lét opna út í garð og útvegaði hlífðarföt fyrir öll börnin. Hún keypti borð sem eldri börnin gátu setið við á matmálstímum og lært að borða sjálf af diski með hnífapörum. Ragnheiður hvatti foreldra til að koma og tengjast börnunum. Dæmi voru um að mæður með börn á brjósti hafi komið tvisvar á dag til að gefa brjóst og halda tengingu við barnið. 

Einhverjar starfsstúlkur voru ósáttar við breytingarnar og hættu.


Kona sem vann á vöggustofunni árið 1967:

Ragnheiður lagði áherslu á það við starfsfólkið að börnin á vöggustofunni væru heilbrigð en ekki sjúklingar. Eitt barn hafði alltaf legið í rúminu samkvæmt fyrirmælum fyrrverandi forstöðukonu þar sem það væri veikt. Ragnheiður sagði starfsfólki að barnið ætti að fara úr rúminu og vera á gólfinu og í framhaldinu hafi það bæði lært að skríða og ganga. 


Kona sem vann á vöggustofu árið 1968:

Hana langaði helst að gráta er hún kom þangað fyrst. Áherslan var helst á þrif. Gólf voru skúruð tvisvar á dag og mikið notað af sótthreinsilegi. Ungbörn voru í minni rúmum með gleri en eldri börnin votu í hvítum rúmum með mjög háum rimlum. Mest sló hana að sjá börn rugga sér í rúmum og slá höfði sínu í rimlana. Þau hafi greinilega skort ást og hlýju.


Kona sem vann á vöggustofunni 1969: 

Starfsstúlkurnar reyndu að gera sitt besta og föðmuðu börnin og reyndu að hugga ef þau grétu. Það var, þrátt fyrir barnafjöldann, ekki mikill hávaði á vöggustofunni. Almennt voru börnin rólegri og stilltari en eðlilegt gat talist og það skorti á gleðina í þeim. 


Karlmaður sem starfaði á vöggustofunni 1970:

Aðstæður voru fábrotnar. Stofnunin bar þess mjög merki að hún var byggð fyrir fólk í erfiðri þjóðfélagsstöðu sem lítið var gert fyrir. Horfið hafði verið frá því fyrirkomulagi að starfsfólk stæði fyrir aftan börnin þegar þau borðuðu matinn.


Karlmaður sem starfaði á vöggustofunni 1971-1972:

Starfsfólki var falið að sinna og tengjast tilteknum börnum sérstaklega og stundum tók það börnin heim með sér.


Starfskona á vöggustofunum árið 1968 og aftur 1972:

Hún sá mikinn mun á starfseminni frá því hún kom þangað fyrst 1968 og þegar hún hóf þar störf að nýju 1972. Einkennisslopparnir höfðu verið fjarlægðir. Áherslan var á börnin en minna á þrif. Lesið var fyrir börnin áður en þau fóru að sofa.


Tvær konur sem unnu á vöggustofum á tveimur tímabilum:

Rúm og hurðar voru málaðar í litum. Leikföng á borð við púsl og legókubba voru keypt. Borgaryfirvöld voru ekki hrifin af þessum breytingum Þorbjargar Sigurðardóttur, hinnar nýju forstöðukonu.

Háttatíma barnanna var seinkað en áður hafi hann verið klukkan fimm á daginn. Farið var með börnin út í garð og um Laugardalinn en einnig í sundlaugar.

Heimsóknartímar voru sérstaklega erfiðir og tilfinningaþrungnar stundir þegar foreldrar komu allir á sama tíma og síðan var grátið mikið þegar heimsóknartímanum lauk tveimur klukkustundum síðar. 


Kona sem vann á vöggustofu með nokkurra ára millibili:

Straumhvörf höfðu orðið í starfseminni frá árinu 1968 þegar hún kom aftur til starfa árið 1973. Umhverfið hafði tekið stakkaskiptum. Sú stefna var mörkuð að aðskilja ekki systkini og að foreldrar gætu komið á hverju kvöldi til að baða börnin og svæfa þau. 

Kjósa
16
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.

Athugasemdir

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.
Tengdar greinar

Barnaverndarmál

Barnaníðskæru dagaði uppi fyrir „mjög bagaleg mistök“
FréttirBarnaverndarmál

Barn­aníðs­kæru dag­aði uppi fyr­ir „mjög baga­leg mis­tök“

Al­var­leg mis­tök lög­regl­unn­ar á höf­uð­borg­ar­svæð­inu og óvenju­leg af­skipti þá­ver­andi for­stjóra Barna­vernd­ar­stofu af Hafn­ar­fjarð­ar­mál­inu urðu til þess að kæra barna­vernd­ar­nefnd­ar vegna meintra kyn­ferð­is­brota fékk ekki lög­mæta með­ferð og lá óhreyfð í meira en tvö ár. „Lög­regla beið eft­ir gögn­um frá barna­vernd sem aldrei komu,“ seg­ir í bréfi sem lög­regla sendi rík­is­sak­sókn­ara vegna máls­ins.
Barn talið óhult hjá föður þrátt fyrir sögu um barnaníð
FréttirBarnaverndarmál

Barn tal­ið óhult hjá föð­ur þrátt fyr­ir sögu um barn­aníð

Rann­sókn á meint­um kyn­ferð­is­brot­um föð­ur gegn barni var felld nið­ur án lækn­is­skoð­un­ar og Barna­hússvið­tals, en í kjöl­far­ið komu fram yf­ir­lýs­ing­ar frá kon­um sem segja mann­inn hafa mis­not­að þær í æsku. Dóm­stól­ar telja að „það þjóni hags­mun­um barns­ins að það njóti meiri og sam­felld­ari um­gengni við föð­ur“ og hafa úr­skurð­að um um­gengni án eft­ir­lits.

Mest lesið

RÚV frestaði sýningu dagskrárliða til að forðast tap á síðasta ári
2
Greining

RÚV frest­aði sýn­ingu dag­skrárliða til að forð­ast tap á síð­asta ári

RÚV fékk 5,7 millj­arða króna úr rík­is­sjóði í fyrra og afl­aði 2,9 millj­arða króna tekna af sam­keppn­is­rekstri, sem er að­al­lega sala á aug­lýs­ing­um. Tekj­ur fyr­ir­tæk­is­ins hafa auk­ist mik­ið á síð­ustu ár­um, ann­ars veg­ar vegna þess að íbú­um lands­ins hef­ur fjölg­að og hins veg­ar vegna þess að aug­lýs­inga­tekj­ur hafa auk­ist.
Áhyggjur Norðmanna af njósnum Kína og spegilmyndin Ísland
3
FréttirKína og Ísland

Áhyggj­ur Norð­manna af njósn­um Kína og speg­il­mynd­in Ís­land

Yf­ir­völd ör­ygg­is­mála í Nor­egi hafa áhyggj­ur af mögu­legri mis­notk­un yf­ir­valda í Kína á sam­skiptamiðl­in­um TikT­ok. In­ger Haug­land hjá norsku ör­ygg­is­lög­regl­unni PST var­ar Norð­menn við að nota mið­il­inn. Ís­land er eft­ir­bát­ur hinna Norð­ur­land­anna í varn­ar- og netör­ygg­is­mál­um og er ekki með sams kon­ar við­bún­að og þau gagn­vart mögu­leg­um njósn­um er­lendra ríkja eins og Kína og Rúss­lands.
Sigríður Hrund greiddi fyrir viðtal á NBC – Verðið trúnaðarmál
4
FréttirForsetakosningar 2024

Sig­ríð­ur Hrund greiddi fyr­ir við­tal á NBC – Verð­ið trún­að­ar­mál

Sig­ríð­ur Hrund Pét­urs­dótt­ur for­setafram­bjóð­andi greiddi ásamt nokkr­um öðr­um kon­um fyr­ir birt­ingu við­tals við hana hjá banda­ríska fjöl­miðl­in­um NBC en verð­ið er trún­að­ar­mál. Hún seg­ist hafa vilj­að grípa tæki­fær­ið til þess að benda á það hve op­ið fram­boðs­ferl­ið er á Ís­landi og til þess að sýna að venju­leg kona gæti boð­ið sig fram til for­seta.
Niðurstaðan hefði getað verið dramatískari
7
Fréttir

Nið­ur­stað­an hefði getað ver­ið drama­tísk­ari

Í nið­ur­stöðu Mann­rétt­inda­dóm­stóls Evr­ópu um brot ís­lenska rík­is­ins í Al­þing­is­kosn­ing­un­um ár­ið 2021 er ekki kveð­ið skýrt á um að breyta þurfi stjórn­ar­skránni en regl­ur þurfi að setja um það hvernig Al­þingi tek­ur á mál­um eins og því sem kom upp eft­ir end­urtaln­ingu í Norð­vest­ur­kjör­dæmi. Lektor í lög­fræði seg­ir að nið­ur­stað­an hefði getað orð­ið drama­tísk­ari hvað stjórn­ar­skrána varð­ar.
„Það er enginn dómari í eigin sök“
8
Fréttir

„Það er eng­inn dóm­ari í eig­in sök“

Magnús Dav­íð Norð­dahl, odd­viti Pírata í norð­vest­ur­kjör­dæmi í þing­kosn­ing­un­um 2021, seg­ir nið­ur­stöðu Mann­rétt­inda­dóm­stóls Evr­ópu um eft­ir­mál kosn­ing­anna ánægju­lega en á sama tíma kvíð­væn­lega. Dóm­ur­inn er áfell­is­dóm­ur yf­ir ís­lensk­um stjórn­völd­um sem nú þurfa að grípa til úr­bóta. Til þess þurfi stjórn­ar­skrár­breyt­ingu.

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Undirskriftir gegn Bjarna orðnar fleiri en greidd atkvæði Sjálfstæðisflokksins á höfuðborgarsvæðinu
4
Fréttir

Und­ir­skrift­ir gegn Bjarna orðn­ar fleiri en greidd at­kvæði Sjálf­stæð­is­flokks­ins á höf­uð­borg­ar­svæð­inu

Á ein­ung­is tveim­ur dög­um hafa um 34 þús­und ein­stak­ling­ar skrif­að und­ir und­ir­skriftal­ista þar sem lýst er yf­ir stuðn­ings­leysi við Bjarna Bene­dikts­son í embætti for­sæt­is­ráð­herra. Fjöldi und­ir­skrifta vex hratt og eru þær nú orðn­ar fleiri en þau at­kvæði sem Sjálf­stæð­is­flokk­ur­inn fékk greidd á höf­uð­borg­ar­svæð­inu í síð­ustu Al­þing­is­kosn­ing­um.
„Þetta er móðgun við okkur“
7
Fréttir

„Þetta er móðg­un við okk­ur“

Heim­ild­in ákvað að hringja í nokkra sem höfðu skrif­að und­ir und­ir­skriftal­ist­ann: Bjarni Bene­dikts­son hef­ur ekki minn stuðn­ing sem for­sæt­is­ráð­herra til þess ein­fald­lega að spyrja: hvers vegna? Svör­in voru marg­vís­leg en þau átta sem svör­uðu sím­an­um höfðu marg­vís­leg­ar ástæð­ur fyr­ir því en áttu það öll sam­eig­in­legt að treysta ekki Bjarna sök­um fer­ils hans sem stjórn­mála­manns og sér í lagi síð­ustu mán­uði þar sem hann hef­ur far­ið frá því að vera fjár­mála­ráð­herra yf­ir í það að vera ut­an­rík­is­ráð­herra og loks for­sæt­is­ráð­herra.
Sakar nýjan matvælaráðherra um lygar
9
Fréttir

Sak­ar nýj­an mat­væla­ráð­herra um lyg­ar

Ólaf­ur Stephen­sen, Fram­kvæmda­stjóri Fé­lags at­vinnu­rek­anda, seg­ir að ný­skip­að­ur mat­væla­ráð­herra hafi sagt ósátt þeg­ar hún sagði að all­ir um­sagnar­að­il­ar hafi ver­ið kall­að­ir á fund at­vinnu­vega­nefnd­ar til að ræða frum­varp til breyt­ing­ar á bú­vöru­lög­um. Ólaf­ur seg­ir að Fé­lag at­vinnu­rek­anda hafi ekki feng­ið boð á fund áð­ur en um­deild­ar breyt­ing­ar á lög­un­um voru sam­þykkt­ar.
„Verðmætin okkar felast líka í að nýta náttúruna“
10
FólkForsetakosningar 2024

„Verð­mæt­in okk­ar fel­ast líka í að nýta nátt­úr­una“

Halla Hrund Loga­dótt­ir vill hafa sömu vök­ulu augu sem hún hef­ur haft sem orku­mála­stjóri og nýta þau, og rödd sína, með sterk­ari hætti í embætti for­seta. Halla Hrund er með stórt nátt­úru­hjarta en verð­mæt­in fel­ast líka í að nýta nátt­úr­una. „Fyr­ir mér felst þetta í jafn­vægi og virð­ingu í sam­skipt­um, við þurf­um ekki að deila svona mik­ið.“

Mest lesið í mánuðinum

Læstur inni í íbúðinni sinni í fimmtán ár
1
Viðtal

Læst­ur inni í íbúð­inni sinni í fimmtán ár

Sveinn Bjarna­son bjó í fimmtán ár í læstri íbúð á veg­um Ak­ur­eyr­ar­bæj­ar. Hann bank­aði oft ít­rek­að og grét áð­ur en starfs­fólk opn­aði fyr­ir hon­um. Móð­ir hans gerði end­ur­tekn­ar at­huga­semd­ir við að hann væri læst­ur inni og seg­ir son sinn hafa ver­ið van­rækt­an. Fyrr á þessu ári greip hún til þess ör­þrifa­ráðs að flytja hann bú­ferl­um í ann­an lands­hluta til að fá mann­sæm­andi að­bún­að fyr­ir hann. Mál Sveins varp­ar ljósi á al­var­leg­ar brota­lam­ir í þjón­ustu við fatl­að fólk á Ís­landi og sýn­ir hvernig mann­rétt­indi hafa ver­ið virt að vett­ugi ár­um sam­an.
Eina leiðin til að halda lífinu áfram var að koma út
3
ViðtalForsetakosningar 2024

Eina leið­in til að halda líf­inu áfram var að koma út

Bald­ur Þór­halls­son bældi nið­ur eig­in kyn­hneigð frá barns­aldri og fannst hann ekki geta ver­ið hann sjálf­ur. Fyr­ir 28 ár­um tók hann ákvörð­un um að koma út úr skápn­um, það var ekki ann­að í boði ef hann ætl­aði að halda áfram með líf­ið. Nú stefna þeir Fel­ix Bergs­son á Bessastaði. „Við eig­um 28 ára ást­ríkt sam­band að baki og höf­um ekk­ert að fela,“ seg­ir Fel­ix.
Nýjar ógnir blasa við Íslendingum
4
Úttekt

Nýj­ar ógn­ir blasa við Ís­lend­ing­um

Ís­land get­ur orð­ið skot­mark í styrj­öld sem veik­asti hlekk­ur­inn í varn­ar­keðju Vest­ur­landa. Don­ald Trump hafn­ar skuld­bind­ingu Banda­ríkj­anna til að verja NATO-ríki sem borga ekki sinn skerf, en Ís­land er lengst frá því af öll­um. Ingi­björg Sól­rún Gísla­dótt­ir, fyrr­ver­andi ut­an­rík­is­ráð­herra, seg­ir varn­ar­samn­ing­inn við Banda­rík­in hafa „af­skap­lega tak­mark­að gildi“.
„Ég ætla ekki að kinka kolli framan í einhver illmenni án þess að segja neitt“
6
ViðtalForsetakosningar 2024

„Ég ætla ekki að kinka kolli fram­an í ein­hver ill­menni án þess að segja neitt“

Jón Gn­arr er kom­inn í for­setafram­boð. Hann seg­ir meiri þörf á gleði og húm­or í lýð­ræð­inu og sam­fé­lag­inu þar sem of­fram­boð sé á leið­ind­um og er sann­færð­ur um að þjóð­in sé að leita sér að mann­eskju sem hún geti séð sjálfa sig í. Jón ætl­ar sér að mýkja freka kall­inn með kær­leik­ann að vopni og lof­ar að vera hvorki of­stopa­mann­eskja né lydda, nái hann kjöri. Svo hef­ur hann alltaf dreymt um að búa í Garða­bæ.
Hjúkrunarheimilið Sóltún fékk 20 milljarða frá íslenska ríkinu
7
Fréttir

Hjúkr­un­ar­heim­il­ið Sól­tún fékk 20 millj­arða frá ís­lenska rík­inu

Frá ár­inu 2009 hef­ur hjúkr­un­ar­heim­il­ið Sól­tún feng­ið tæp­lega 20 millj­arða króna frá ís­lenskra rík­inu. Um 90 pró­sent af tekj­um Sól­túns koma frá rík­inu. Eig­end­urn­ir hafa tek­ið á þriðja millj­arð króna út úr rekstr­in­um með því að selja fast­eign­ir og lóð­ir og lækka hluta­fé fyr­ir­tæk­is­ins. All­ur rekst­ur­inn bygg­ir hins veg­ar á um­deild­um samn­ingi við ís­lenska rík­ið sem gerð­ur var ár­ið 2000.
Risar í landbúnaði orðnir að fríríki og geta stýrt verði eins og þeim sýnist
8
Rannsókn

Ris­ar í land­bún­aði orðn­ir að fríríki og geta stýrt verði eins og þeim sýn­ist

Laga­breyt­ing sem var fyr­ir einu og hálfu ári köll­uð „að­för að neyt­end­um“ var sam­þykkt á Al­þingi í lok síð­ustu viku með at­kvæð­um minni­hluta þing­manna. Um er að ræða af­nám á ólög­mætu sam­ráði stærstu land­bún­að­ar­fyr­ir­tækja lands­ins. Laga­breyt­ing­unni var laum­að inn í frum­varp á loka­metr­um af­greiðslu þess með mik­illi að­komu þeirra sem mest græða á henni.
Halla nú ósammála mörgu sem hún beitti sér fyrir sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs
10
FréttirForsetakosningar 2024

Halla nú ósam­mála mörgu sem hún beitti sér fyr­ir sem fram­kvæmda­stjóri Við­skipta­ráðs

Ár­ið 2007 mælti Halla Tóm­as­dótt­ir, sem þá var fram­kvæmda­stjóri Við­skipta­ráðs, fyr­ir breyt­ing­um til þess að Ís­land gæti orð­ið „best í heimi.“ Þar á með­al var að setja á flata og lága skatta, einka­væða há­skóla og heil­brigðis­kerfi, einka­væða nátt­úru­auð­lind­ir og stór­auka ensku­kennslu. Heim­ild­in kann­aði hver við­horf Höllu væru til mála­flokk­anna í dag.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Mest lesið undanfarið ár

Loka auglýsingu