Þessi grein birtist fyrir rúmlega 8 mánuðum.

Íslensk stjórnvöld „verða að hætta mannréttindabrotum“

Ís­lensk stjórn­völd þver­brjóta al­þjóða­lög og mann­rétt­indi með því að vista meiri­hluta gæslu­varð­halds­fanga í ein­angr­un. Þetta segja mann­rétt­inda­sam­tök­in Am­nesty In­ternati­onal í nýrri skýrslu. Ís­lenska dóms­mála­ráðu­neyt­ið full­yrti að ein­angr­un væri ein­ung­is sam­þykkt af dómur­um í ítr­ustu neyð og að upp­fyllt­um ströng­um skil­yrð­um. Á tveggja ára tíma­bili höfn­uðu dóm­ar­ar fjór­um beiðn­um lög­reglu en sam­þykktu rúm­lega þrjú hundruð.

Íslensk stjórnvöld „verða að hætta mannréttindabrotum“
Vaknað til einskis Forsíðumynd skýrslu Amnesty International um einangrun gæsluvarðhaldsfanga á Íslandi, sem ber titilinn „Waking up to nothing“ Mynd: Amnesty International

Íslensk stjórnvöld hafa um árabil þverbrotið alþjóðasamning Sameinuðu Þjóðanna gegn pyndingum og ómannúðlegri meðferð eða refsingu, með því að misbeita einangrunarvist gegn fólki sem sætir gæsluvarðhaldi. Meirihluti allra þeirra sem úrskurðaðir eru í gæsluvarðhald sæta einangrun, þrátt fyrir að alþjóðalög segi að henni skuli einungis beitt í algjörum undantekningartilfellum. Það heyrir hins vegar til undantekninga að dómarar hafni beiðni lögreglu um að grunaðir menn sæti einangrun.

Mannréttindasamtökin Amnesty International gagnrýna í skýrslu sem birt var í dag, það sem þau kalla, skaðlega og óréttlætanlega notkun einangrunarvistar í þágu rannsóknarhagsmuna á Íslandi.

Varla er til sú tegund frelsissviptingar sem gengur lengra en nærri sólarhrings innilokun án sambands við umheiminn, jafnvel vikum saman. Slíkt virðist fremur regla en undantekning í gæsluvarðhaldi hérlendis. 

„Misbeiting einangrunarvistar er gríðarlega umfangsmikil á Íslandi“
Lögfræðingur Amnesty International

Alþjóðastofnanir hafa til fjölda ára gert samskonar athugasemdir, nú síðast fyrir ári, þar sem bent var á að íslensk lög geri enn ráð fyrir því að hægt sé að vista fólk í einangrun í allt að fjórar vikur, áður en ákært er í málum þeirra. Það er tvöfalt lengur en þær tvær vikur sem alþjóðasamningar telja hámarkstíma. Fjölmargar rannsóknir og reynsla fólks sem reynt hefur á eigin skinni, sýna fram á skaðleg áhrif langvarandi einangrunar. 

Undanfarinn áratug hefur oft verið bent á að hér á landi sé hlutfall þeirra sem sæta einangrun í gæsluvarðhaldi mun hærra en annars staðar. Í rannsókn meistaranema í lögfræði, sem fjallað var um í fjölmiðlum árið 2015, kom til að mynda fram að árið 2013, hefðu 83 einstaklingar verið vistaðir í einangrun í gæsluvarðhaldi hér á landi á meðan 55 gæsluvarðhaldsfangar sættu einangrun í Danmörku. 

3 af 325
fjöldi skipta sem dómari hafnaði kröfu lögreglu um einangrunarvistun grunaðs manns í gæsluvarðhaldi á árunum 2016-2018

Lögregla fer iðulega fram á að einstaklingar sem sæta rannsókn vegna alvarlegra afbrota séu úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Í öllum tilfellum er þar um að ræða fólk sem hefur ekki hlotið dóm heldur er til rannsóknar vegna mögulegra brota. Í stað þess að vista viðkomandi í varðhaldi, í fangelsi innan um aðra og með þeim réttindum sem því fylgir, er meirihluti gæsluvarðhaldsfanga á Íslandi látinn dúsa í 22 tíma á sólarhring í einangrunarklefa og án samskipta við aðra fanga eða umheiminn. 

Á tíu ára tímabili, 2012-2021, sættu 825 manns einangrun í gæsluvarðhaldi hér á landi, þar af voru 10 þeirra á aldrinum 15-17 ára. Tæplega eitt hundrað einstaklingar voru lengur en 15 daga í einangrun á þessu sama tímabili, sem Amnesty segir brot á alþjóðlegu banni gegn pyndingum og ómannúðlegri meðferð, þó íslensk lög leyfi það. 

321 af 325
fjöldi skipta sem dómari samþykkti kröfu lögreglu um einangrunarvistun grunaðs manns í gæsluvarðhaldi á árunum 2016-2018

„Misbeiting einangrunarvistar er gríðarlega umfangsmikil á Íslandi, meðal annars á börnum og einstaklingum með fötlun. Íslensk stjórnvöld verða að tryggja viðeigandi úrbætur á hegningarlögum og bæta menninguna í réttarkerfinu til að binda enda á mannréttindabrot. Til eru önnur úrræði sem ætti að beita frekar,“ er haft eftir Simon Crowther, lögfræðingi á alþjóðaskrifstofu Amnesty International, í fréttatilkynningu í tengslum við útgáfu skýrslunnar.

Þar er bent á að íslensk stjórnvöld hafi undirgengist alþjóðasamninga um mannréttindavernd, þar sem einangrunarvist sé skilgreind sem eitt form pyndingar. Af þeim sökum hafi alþjóðastofnanir lagt aukna áherslu á það undanfarna áratugi að draga sem mest úr eða leggja alveg af beitingu hennar. Ómannúðleg meðferð sem einangrun dögum og vikum saman er, feli einnig í sér beinan og óbein þrýsting á einstaklinga að játa eða veita upplýsingar.

Sóplistinn íslenskir dómstólar

Á Íslandi er þröskuldurinn sem lögregla þarf að yfirstíga til að fá samþykki dómstóla fyrir vistun grunaðra í einangrun óvenju lágur. Óljósar forsendur, eins og þær að lögregla vísi til  „rannsóknarhagsmuna“ sem ástæðu, virðast einar og sér duga íslenskum dómurum, samkvæmt því sem greint er frá í skýrslunni.

Skoðun Amnesty á þessum úrskurðum og samtöl þeirra við dómara, rannsakendur og lögmenn sýna að sjaldan eða aldrei séu önnur og vægari úrræði skoðuð áður en einangrun er samþykkt. Lög kveða á um að hægt sé að beita vægari úrræðum eins og til dæmis síma- og heimsóknarbanni, án þess þó að viðkomandi sé einangraður einn inni í klefa sínum allan sólarhringinn.

78%
Hlutfall gæsluvarðhaldsfanga sem vistaður var í einangrun árið 2018

Skýrsluhöfundar vekja sérstaka athygli á því að í samtölum við ónefndan fulltrúa ríkissaksóknara hér á landi, hafi komið fram að oft sé krafist einangrunar yfir grunuðum, eingöngu til að halda viðkomandi frá símasamskiptum. Yfirvöld treysti því ekki að símabanni einu og sér verði framfylgt. Samkvæmt þessu er því augljóslega farið fram á margfalt meira íþyngjandi aðgerðir gegn viðkomandi en þörf er á. 

Hlutfall útlendinga „sláandi“

Skýrsluhöfundar segja „sláandi tölfræði“ hafa birst þeim þegar í ljós kom hve hátt hlutfall þeirra sem sæta einangrun séu útlendingar. Á undanförnum tíu árum hefur hlutfall erlendra ríkisborgara ítrekað verið um og yfir helmingur þeirra sem taka út gæsluvarðhald sitt í einangrun. Á sama tíma hefur hlutfall erlendra ríkisborgara sem taka út refsingar í fangelsum landsins, verið mun lægra eða á bilinu 19-23 prósent á ári. 

57%
Hlutfall erlendra ríkisborgara af þeim sem sættu einangrun árið 2018

Fólk með fatlanir og geðsjúkdóma virðist ekki undanþegið því að sæta einangrun hér á landi, enda skorti á að heilbrigðisástand fólks sé metið með fullnægjandi hætti áður og á meðan á einangrun stendur, að mati Amnesty.

Ráðuneytið tæpt ár að svara

Amnesty leitaði fyrst svara og upplýsinga frá ráðuneyti dómsmála með bréfi til Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, þáverandi ráðherra, í júlí 2021. Þremur mánuðum síðar sendi Amnesty ítrekun og óskaði viðbragða við nýútkominni skýrslu nefndar Sameinuðu þjóðanna um bann gegn pyndingum, sem ítrekað hafði fyrri gagnrýni á óhóflega beitingu einangrunarvistar hér á landi.

56 dagar
Sá tími sem gæsluvarðhaldsfangi dvaldi lengst í einangrun árið 2015

Það var ekki fyrr en hálfu ári síðar, níu mánuðum eftir að fyrst var óskað upplýsinga úr ráðuneytinu, sem svar barst til Amnesty International, án þess þó að því fylgdi nema hluti þeirra upplýsinga sem óskað var eftir.

„Því miður reyndist ekki mögulegt að afla upplýsinga um úrskurði síðustu fimm ára, þar sem þá hefði verið nauðsynlegt að fara handvirkt yfir alla úrskurði, allra héraðsdómstóla landsins,“ sagði í bréfi dómsmálaráðuneytisins við beiðni Amnesty International um að fá yfirlit yfir hversu oft lögregla hefði óskað eftir því að grunaðir menn sættu einangrun í gæsluvarðhaldi síðastliðin fimm ár.

Eina tiltæka tölfræðin sem ráðuneytið gat boðið Amnesty var fyrir tveggja ára tímabil, frá október 2016 til október 2018. Þar sést að alls óskaði lögregla eftir því að dómari samþykkti að vista einstaklinga í einangrun í 325 skipti og í einungis fjórum tilvikum hafnaði dómari kröfu lögreglu en samþykkti í 321 skipti. Það þýðir að dómari féllst á kröfu lögreglu í 98,7 prósent tilvika.

Bréf ráðuneytisins verður ekki skilið öðruvísi en svo að stjórnvöld telji að heimildinni sé ekki misbeitt hér landi, heldur eingöngu beitt af ítrustu nauðsyn. Dómari tæki alltaf ákvörðun um hvort henni skuli beitt. Einangrunarvist heimili dómari einungis að uppfylltum ströngum lagaskilyrðum og eftir að hafa gengið úr skugga um að önnur vægari úrræði dugi ekki.

Þrátt fyrir þessar fullyrðingar kvaðst dómsmálaráðuneytið ekki geta veitt upplýsingar um hvernig dómstólar stæðu að því að vega og meta kröfur lögreglu um einangrun grunaðra manna. Dómsmálaráðuneytið vísaði sem fyrr segir, margsinnis til þess í svörum sínum til Amnesty að upplýsingar væru ekki tiltækar. Þetta átti til að mynda við um tölur yfir fjölda fólks með geðsjúkdóma sem vistaður hefði verið í einangrun á síðastliðnum fimm árum. Þær reyndust ekki til.  

Í fararbroddi Evrópuráðsins

„Stjórnvöld verða að horfast í augu við staðreyndir,“ er haft eftir Simon Crowther lögfræðingur Amnesty International í fréttatilkynningu vegna útgáfu skýrslunnar. Simon gagnrýnir að íslensk stjórnvöld hafi þverskallast við að fara að alþjóðasamningum og ábendingum alþjóðastofnana, á sama tíma og Ísland taki að sér að stýra stofnunum sem eiga að sjá til þess að aðrar þjóðir fari að þeim sömu reglum og Íslendingar brjóta. 

„Íslensk stjórnvöld brjóta gegn alþjóðlegum skuldbindingum sínum á sama tíma og Ísland gegnir formennsku stofnunar sem ber ábyrgð á að koma í veg fyrir og útrýma pyndingum í Evrópu. Ísland verður að gera marktækar breytingar til að sporna gegn pyndingum og annarri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“

Kjósa
6
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.

Athugasemdir (1)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
 • Anna Á. skrifaði
  Þetta er núverandi ríkisstjórn og alþingi til háborinnar skammar.
  0
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.

Nýtt efni

Fimm ástæður fyrir því að þú ættir að hafa áhyggjur af stöðu loftslagsmála á Íslandi
Þorgerður María Þorbjarnardóttir
SkoðunLoftslagsbreytingar

Þorgerður María Þorbjarnardóttir

Fimm ástæð­ur fyr­ir því að þú ætt­ir að hafa áhyggj­ur af stöðu lofts­lags­mála á Ís­landi

Lofts­lags­breyt­ing­ar eru neyð­ar­ástand og þær krefjast að­gerða, skrif­ar formað­ur Land­vernd­ar. „Að­lög­un að lofts­lags­breyt­ing­um snýst ekki bara um að laga sig að áhrif­um þeirra held­ur felst í henni að­lög­un að sam­fé­lagi sem lif­ir án þess að ganga á og skaða nátt­úr­una og lofts­lag­ið þar með.“
„Frávísun er sjaldgæf og tvöföld frávísun er nánast einsdæmi“
Fréttir

„Frá­vís­un er sjald­gæf og tvö­föld frá­vís­un er nán­ast eins­dæmi“

Sveinn Andri Sveins­son, verj­andi ann­ars sak­born­ings­ins, seg­ir það hafa ver­ið við­bú­ið að ákæru í hryðju­verka­mál­inu svo­kall­aða hafi aft­ur ver­ið vís­að frá hér­aðs­dómi. „Ef menn hefðu ekki ver­ið að halda þenn­an hel­vít­is blaða­manna­fund í sept­em­ber í fyrra og ver­ið með þess­ar stór­yrtu yf­ir­lýs­ing­ar þá væru menn í allt ann­arri stöðu,“ seg­ir hann.
Talsmenn háðir Útlendingastofnun fjárhagslega: „Hann hefði ekki getað gert neitt“
Fréttir

Tals­menn háð­ir Út­lend­inga­stofn­un fjár­hags­lega: „Hann hefði ekki getað gert neitt“

Arn­dís Anna Krist­ín­ar­dótt­ir Gunn­ars­dótt­ir, þing­kona Pírata, ætl­ar að biðja um út­tekt rík­is­end­ur­skoð­un­ar á tals­manna­þjón­ustu fyr­ir hæl­is­leit­end­ur en tals­menn­irn­ir eru fjár­hags­lega háð­ir Út­lend­inga­stofn­un, stofn­un­inni sem úr­skurð­ar í mál­um skjól­stæð­inga þeirra. Ung­ur mað­ur frá Venesúela lenti í því ný­ver­ið að heyra ekki frá tals­mann­in­um sín­um vik­um sam­an með þeim af­leið­ing­um að hann vissi ekki af nei­kvæð­um úr­skurði Út­lend­inga­stofn­un­ar fyrr en of seint var orð­ið að kæra úr­skurð­inn.
Dagur útilokar ekki þingframboð – Ekkert skrýtið að umferðin sé treg á morgnana
Fréttir

Dag­ur úti­lok­ar ekki þing­fram­boð – Ekk­ert skrýt­ið að um­ferð­in sé treg á morgn­ana

Borg­ar­stjóri seg­ir stærsta áhættu­þátt­ur­inn í fjár­mál­um ís­lenskra sveit­ar­fé­laga vera rík­ið, að ótví­rætt sé að Reykja­vík­ur­borg sé í for­ystu í hús­næð­is­mál­um á Ís­landi og að um­ferð­in verði áfram stopp nema að borg­ar­línu verði kom­ið á. Hann tel­ur að við sé­um á „þrösk­uld­in­um að fara með borg­ar­lín­una af stað“.
Heimilin borguðu 22,5 milljörðum krónum meira í vexti á fyrstu sex mánuðum ársins
Greining

Heim­il­in borg­uðu 22,5 millj­örð­um krón­um meira í vexti á fyrstu sex mán­uð­um árs­ins

Mikl­ar vaxta­hækk­an­ir á síð­ast­liðnu ári hafa gert það að verk­um að vaxta­greiðsl­ur ís­lenskra heim­ila hafa auk­ist um 62 pró­sent. Þau borg­uðu sam­tals 59 millj­arða króna í vexti á fyrstu sex mán­uð­um árs­ins 2023. Kaup­mátt­ur ráð­stöf­un­ar­tekna hef­ur nú dreg­ist sam­an fimm árs­fjórð­unga í röð. Við fá­um ein­fald­lega mun minna fyr­ir pen­ing­anna okk­ar.
248 íslensk fyrirtæki hafa þegar yfirgefið íslensku krónuna
Greining

248 ís­lensk fyr­ir­tæki hafa þeg­ar yf­ir­gef­ið ís­lensku krón­una

Stór fyr­ir­tæki í sjáv­ar­út­vegi, hug­bún­að­ar­gerð og ferða­þjón­ustu gera ekki upp í ís­lensk­um krón­um held­ur öðr­um gjald­miðl­um. Við það geta þau feng­ið fjár­mögn­un hjá er­lend­um bönk­um á mun skap­legri kjör­um en bjóð­ast hér inn­an­lands og verða að mestu ónæm fyr­ir ís­lensk­um stýri­vaxta­hækk­un­um. Þær hækk­an­ir bíta hins veg­ar fast á minni fyr­ir­tækj­um, heim­il­um og hinu op­in­bera.
„Alveg ljóst“ að verð á heitu vatni mun hækka
FréttirOrkumál

„Al­veg ljóst“ að verð á heitu vatni mun hækka

Þús­und lítr­ar af heitu vatni kosta um 153 krón­ur í Ár­borg. „Og það er svip­að og verð á hálf­um lítra af gosi,“ seg­ir Sig­urð­ur Þór Har­alds­son hjá Sel­fossveit­um. Sí­fellt lengra og dýpra þurfi að sækja heitt vatn til að anna eft­ir­spurn í takti við hraða íbúa­fjölg­un. Verð­breyt­ing­ar hljóti að vera í far­vatn­inu.
Fer á puttanum um firðina
Viðtal

Fer á putt­an­um um firð­ina

Jamie Lee, sem er fædd og upp­al­in í Hong Kong, féll kylli­flöt fyr­ir Ís­landi þeg­ar hún kom hing­að í ferða­lag. Nú rek­ur hún fyr­ir­tæk­ið Fine Food Islandica sem rækt­ar belt­is­þara í Stein­gríms­firði og synd­ir stund­um út að lín­un­um til að at­huga með þara­börn­in sín.
And Björk of Course
Bíó Tvíó#243

And Björk of Cour­se

Andrea og Stein­dór fjalla um mynd Lárus­ar Ým­is Ósk­ars­son­ar og Bene­dikts Erl­ings­son­ar frá 2004, And Björk of Cour­se. Fleiri þætt­ir eru í boði á Pat­reon síðu Bón­us Tvíó: www.pat­reon.com/biot­vio
Milljarðar upp um skorsteininn á okkar kostnað – eða: Mun skynsemin ráða?
Páll Hermannsson
Aðsent

Páll Hermannsson

Millj­arð­ar upp um skor­stein­inn á okk­ar kostn­að – eða: Mun skyn­sem­in ráða?

Páll Her­manns­son skoð­ar hvaða mögu­leik­ar eru í boði til að minnka þann auka­kostn­að sem los­un­ar­gjöld leggja á sigl­ing­ar gáma­skipa.
Gervigreind semur leiktexta fyrir óperu
Fréttir

Gervi­greind sem­ur leiktexta fyr­ir óperu

Óperu­söngv­ar­inn og tón­skáld­ið Hrólf­ur Sæ­munds­son er á fullu um þess­ar mund­ir að semja tónlist við leiktexta gervi­greind­ar­inn­ar Chat­G­PT 4.
Greiðslubyrðin hefur rúmlega tvöfaldast á rúmum tveimur árum
Fréttir

Greiðslu­byrð­in hef­ur rúm­lega tvö­fald­ast á rúm­um tveim­ur ár­um

Lán­taki með með­al­lán á óverð­tryggð­um vöxt­um borg­ar nú að minnsta kosti um 346 þús­und krón­ur á mán­uði af því. Það er 103,5 pró­sent meira en við­kom­andi gerði fyr­ir einu ári síð­an.

Mest lesið undanfarið ár

 • Þar sem ósýnilega fólkið býr í borginni
  1
  Viðtal

  Þar sem ósýni­lega fólk­ið býr í borg­inni

  „Þetta var ör­ugg­asti stað­ur­inn minn,“ seg­ir Alma Lind Smára­dótt­ir þeg­ar hún opn­ar inn í ruslageymslu í bíla­kjall­ara í Reykja­vík. Þarna bjó hún hluta þeirra þriggja ára sem hún þvæld­ist um göt­ur bæj­ar­ins. Borg­in sést í öðru ljósi þeg­ar hún er séð með aug­um heim­il­is­lausra, ósýni­lega fólks­ins, þeirra sem flest­ir líta fram hjá eða hrekja burt. Ít­ar­legt og einlgæt við­tal við Ölmu Lind birt­ist í 162. tölu­blaði Stund­ar­inn­ar og má lesa í heild á slóð­inni: htt­ps://stund­in.is/grein/16051/
 • „Ég get ekki lifað við þessa lygi“
  2
  Viðtal

  „Ég get ekki lif­að við þessa lygi“

  Sig­ur­laug Hreins­dótt­ir seg­ir lög­regl­una hafa brugð­ist þeg­ar dótt­ir henn­ar hvarf fyr­ir fimm ár­um síð­an. Nefnd um eft­ir­lit með störf­um lög­reglu ger­ir fjöl­marg­ar at­huga­semd­ir við fram­göngu lög­reglu í mál­inu og bein­ir til­mæl­um um úr­bæt­ur til rík­is­lög­reglu­stjóra. „Ég biðst ein­lægr­ar af­sök­un­ar,“ skrif­ar Grím­ur Gríms­son, sem var hamp­að sem hetju og tók á móti við­ur­kenn­ingu sem mað­ur árs­ins. „Það var ótrú­lega sárt,“ seg­ir Sig­ur­laug. Sér hafi ver­ið fórn­að fyr­ir ímynd lög­regl­unn­ar.
 • Þóra Dungal fallin frá
  3
  Menning

  Þóra Dungal fall­in frá

  Þóra Dungal, sem varð tákn­mynd X-kyn­slóð­ar­inn­ar á Ís­landi skömmu fyr­ir alda­mót­in þeg­ar hún fór með að­al­hlut­verk í kvik­mynd­inni Blossa ár­ið 1997, er fall­in frá.
 • „Hann hefur ekki beðist afsökunar“
  4
  Fréttir

  „Hann hef­ur ekki beðist af­sök­un­ar“

  Tón­list­ar­mað­ur­inn Auð­unn Lúth­ers­son, sem kall­ar sig Auð­ur, hef­ur við­ur­kennt að hafa far­ið „yf­ir mörk“ í sam­skipt­um við kon­ur. Kon­ur lýsa ágengni og meið­andi fram­komu sem hann hafi aldrei axl­að ábyrgð á.
 • Lifði af þrjú ár á götunni
  5
  Viðtal

  Lifði af þrjú ár á göt­unni

  Alma Lind Smára­dótt­ir end­aði á göt­unni eft­ir að hún missti son sinn frá sér. Þar þvæld­ist hún um í þrjú ár með sár sem náðu aldrei að gróa. Þeg­ar hún varð barns­haf­andi á ný mætti barna­vernd á fæð­ing­ar­deild­ina og fór fram á að hún myndi af­sala sér barn­inu.
 • „Hann var ekki að kaupa aðgengi að mér þegar hann lánaði mér pening“
  6
  Afhjúpun

  „Hann var ekki að kaupa að­gengi að mér þeg­ar hann lán­aði mér pen­ing“

  Katrín Lóa Kristrún­ar­dótt­ir þótt­ist hepp­in þeg­ar henni var tjáð af vinnu­veit­anda sín­um, Helga Vil­hjálms­syni í Góu, að hann gæti lán­að henni fyr­ir út­borg­un í íbúð. Hún hefði þó aldrei þeg­ið slíkt lán ef hún hefði vit­að hvað það hefði í för með sér en Katrín Lóa lýs­ir því að eft­ir lán­veit­ing­una hafi hún þurft að sitja und­ir kyn­ferð­is­legri áreitni Helga svo mán­uð­um skipti. Helgi bið­ur Katrínu Lóu af­sök­un­ar á fram­ferði sínu.
 • Mata-veldið: Skattaundanskot og samkeppnisbrot í skjóli ríkisins
  7
  Úttekt

  Mata-veld­ið: Skattaund­an­skot og sam­keppn­is­brot í skjóli rík­is­ins

  Mata-systkin­in og fyr­ir­tæki þeirra hafa ít­rek­að ver­ið gerð aft­ur­reka með við­skiptaflétt­ur sem fólu í sér að koma mörg hundruð millj­óna hagn­aði und­an skatti. Á sama tíma og fyr­ir­tæki fjöl­skyld­unn­ar byggja hagn­að sinn á sölu mat­væla und­ir toll­vernd, hafa þau greitt há­ar sekt­ir fyr­ir sam­keppn­is­brot og lagst í ómælda vinnu við að kom­ast und­an því að greiða skatta hér á landi, með við­skiptaflétt­um í gegn­um þekkt skatta­skjól.
 • Fánabann og refsiaðgerðir í Palestínu í kjölfar niðurstöðu Sameinuðu þjóðanna
  8
  Erlent

  Fána­bann og refsi­að­gerð­ir í Palestínu í kjöl­far nið­ur­stöðu Sam­ein­uðu þjóð­anna

  Degi eft­ir að ný rík­is­stjórn tók við völd­um í Ísra­el sam­þykkti alls­herj­ar­þing Sþ að fela Al­þjóða­dóm­stóln­um í Haag að meta lög­mæti her­náms Ísra­els­rík­is á Vest­ur­bakk­an­um. Síð­an þá hef­ur stjórn­in grip­ið til refsi­að­gerða og nú síð­ast fána­banns.
 • Myndu að „sjálfsögðu ekki“ sætta sig við verulegar tafir á Axarvegi
  9
  Fréttir

  Myndu að „sjálf­sögðu ekki“ sætta sig við veru­leg­ar taf­ir á Ax­ar­vegi

  Sveit­ar­stjórn Múla­þings mun ekki sætta sig við veru­leg­ar taf­ir á fram­kvæmd­um við Ax­ar­veg. Sveit­ar­stjór­inn ótt­ast reynd­ar ekk­ert slíkt enda hafi hann eng­in skila­boð feng­ið um að setja eigi fram­kvæmd­ina „í salt“ vegna þenslu.
 • Útvarp Saga telur fjölmiðlastyrki skapa tortryggni og bjóða upp á frændhygli
  10
  Fréttir

  Út­varp Saga tel­ur fjöl­miðla­styrki skapa tor­tryggni og bjóða upp á frænd­hygli

  Fjög­ur fjöl­miðla­fyr­ir­tæki hafa til þessa skil­að inn um­sögn­um um frum­varp Lilju Al­freðs­dótt­ur menn­ing­ar- og við­skipta­ráð­herra, sem mun að óbreyttu fram­lengja nú­ver­andi styrkja­kerfi til fjöl­miðla.